Ağ pazarlaması ya da başka bir isimle çok katlı pazarlama da dediğimiz şirketlerin kendi imkanları yerine bunları bireylere çeşitli imkanlarla sağlayarak ürünlerinin pazarlanılması yöntemini ifade eder.

Ürünler, direk olarak alıcı ya da alıcılara ulaşmaktadır.Ülke, bölge distribütörleri, dağıtıcılar, toptancılar gibi çeşitli kollar araya girmediğinden dolayı sadece ürün satışına sahip olan  kişi bu ürünün kar payından belli bir miktar paya sahip olmaktadır.Ağ pazarlama, insanların kazanmak için organize olmalarını sağlamaktadır.Dünyada bu işi yapan global şirketler Amway Corparation, Mary Kay, Tupperware, Avon ve Shaklee olarak sıralandırılabilir.

Pazarlama ağının nasıl çalıştığını anlamak için tüketicilerin çok aşina oldukları bir iş modelinin düşünülmesinde fayda vardır.Bu kuşkusuz franchising ‘den başka bir şey değildir.Franchise, bir şirketin, ürünler ya da hizmetlerinin, o şirketin ismini kullanarak ürünün pazarlandırılmasını sağlamaktır.Burada ana şirket eğitimler,, reklam ve pazarlama desteği ile birlikte kişisel geliştirme imkanları da sunmaktadır.Bunlar salon toplantıları, otel konferansları şeklinde de olabilmektedir.Ağ pazarlama iş modeli tam anlamıyla franchise olmasa da benzer şekilde çalışmaktadırlar.

Pazarlama ağının çekici olmasındaki önemli şey aslında bağımsız iş sahibi olmadır.Bağımsız iş sahibi olan insanlar kendi işlerini kurma ve yine kendi işlerini geliştirmek için çaba sarf etmekte olurlar.Multi level marketing sektöründe ise doğrudan satıp yapan kişiye izin verilir ve sponsorluk doğrultusunda bu iş üzerinden satış yapıldığında kar sağlanılmaktadır.

Klasik ticaret yerine ağ pazarlamada kazanç her bireye kendi emeği doğrultusunda eşit olarak dağıtılmaktadır.Ağ pazarlamanın farklı çeşitleri bulunmaktadır.Bunlardan başlıcaları; 3 seviye, 5 seviye, 10 seviye alt katmana kadar alt komisyon ücreti dağıtımı kullanmaktadırlar.Bazı ağ pazarlama sistemlerinde “binary” dediğimiz sağ ve sol kol olarak dilimizde uyarlanmış kazanç sistemi ile kazanmak da mevcut bir satış prensibidir.

Ülkemizde ağ pazarlama ile saadet zinciri karıştırılmaktadır.Bu zincirin varlığı doğrulanmaktadır.Çünkü yapılan ticarette klasik ticaret olarak en büyük kar sahibi ürünün asıl sahibi olan şirkettir.Ağ pazarlamada farklı iş prensipleri olduğundan klasik ticarete benzeyen saadet zinciri modeli ile de karıştırılmaması gerekmektedir.Ağ pazarlama da kazanç sınırınız bellidir ve firma kazanç planına göre gelirlerin herkese emeği doğrultusunda eşit olarak dağıtılması da buradan sağlanmaktadır.Ağ pazarlama aslında mantık olarak iş prensibinin nasıl işlediğinin tam olarak anlaşılabilmesi halinde kişilere güzel kazançlar sağlayabileceği gibi güzel anlatılmış olsa dahi işlenmesi güç iş modelleriyle de sizi kazançtan çok uzun zamanda zarara uğratacaktır.