Franchising, birbirinden bağımsız olan iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı bir satış ilişkisi biçimidir.Bir diğer adı Türkçe karşılık olarak üretim imtiyaz hakkının lisans anlaşmasını öze! bir şekli belli kısıtlamalar doğrultusunda hem lisans anlaşması hem de satış yetkisi verme yani acentelik uygulamalarının birlikte yapılabilmesi ile anlatılabilir. Franchising ayrıca bir dış büyüme stratejisidir.En sade biçimle franchise “hak sahibine belirli bir ücret karşılığında belli kısıtlı ticari hakların verilmesidir.”

Bu anlaşma doğrultusunda, alıcı işletmecinin imtiyaz sahibi işletmeden sadece maddi olmayan hakları değil aynı zamanda da malın üretim ve pazarlanması konusundaki ilgili hakları da alabilmektedir.Franchising ‘in en önemli özelliği imtiyaz sahibi olan firmanın işin yönetim ve organizasyon kısmı konusunda bayilik verdiği işletmeye know-how dediğimiz yani bilgi ve destek konusunda destek sağlıyor olmasıdır.Franchising yani bizim dilimizde “imtiyaz” olarak tanımladığımız kelime öz olarak Fransızca “affanchir” olan sözcükten türetilerek İngilizce ‘ye kazandırılmış olup sonradan dilimize “imtiyaz” olarak da girmiş bir ticari maksatlı kelimedir.

Franchise ile ilgili diğer temel terimler ise “Franchise Fee” ve “Royalty” ‘dir.Bunladan Franchise Fee; İşletmecilik imtiyazlarını alan firmanın marka ya da sistemi kullanması karşılığında franchisor yani imtiyazlarını satın almak istediği firmaya başlangıç olarak ödedi bedeli ifade eder.Buna Türk Ticareti ‘nde “giriş bedeli” denilmektedir.Firmanın yıllık cirosu ve karından anlaşmada belirlenen oranlardaki yüzdelerle ödenen royalty denilen şey ise, bir lisans yada ticari marka sahibinin sahip olduğu hakların bir başkasına devredilmesi karşılığındaki alınan bedeli ifade etmektedir.Bunun ticaretimizdeki karşılığı ise lisans bedeli demektir.